Sankt Franciskus av Assisi katolska församling i Märsta
 
Öppettider Adresser Församlingsblad Rosenkrans 1 Rosenkrans 2 Rosenkrans 3 Info om dataskydd - GDPR
Hem Information Undervisningen Historia Pastoralråd Aktiviteter Länkar Caritas Märsta Barns trygghet i kyrkan

Information

   

      

  

 

              ORDINARIE GUDSTJÄNSTTIDER

 

 

SÖNDAGAR

10.30      HÖGMÄSSA

13.00      Mässa på polska (september-maj)

               Msza po polsku (wrzesien-maj)

 

Vardagar 

Onsdagar

18.30 - Mässa

 

Torsdagar

18.15 - Rosenkransbön

18.30 - Mässa

 

Fredagar

17.30 – Sakramental tillbedjan

18.30 - Mässa

 

Första fredagen i månaden kl. 18.00 har vi andakt till Jesus Hjärtas med sakramental välsignelse.

Första lördagen i månaden (kl. 17.00 har vi andakt till Maria från Fatima med rosenkrans och sakramental tillbedjan samt firas den heliga Mässan (okt-juni).

Den sista torsdagen i månaden kl. 18.30 firas en votivmässa för enskilda intentioner till den helige Johannes Paulus II.

 

Tillfälle till bikt efter överenskommelse med prästen. 

 

Icke katoliker, samt de som av olika anledningar inte kan gå till kommunionen (nattvarden), kan i samband med kommunionutdelningen i mässan komma fram till prästen/diakonen med högra handen på vänstra axeln. Prästen/diakonen ger då en välsignelse.

 

Övrigt kl. 18.00

I fastan: Korsvägsandakt – fredagar

Maj månad: Maria andakt – onsdag, torsdag, fredag

Oktober månad: Rosenkransbön – onsdag, torsdag, fredag

 

                             

Dagens bibeltext         

                                     

GUDSTJÄNSTER                              

                        

KUNGÖRELSER 

 

 

DNI SKUPIENIA OSÓB UZALEZNIONYCH I ICH RODZIN  (28/02 29/02 1/03)

 

Johannes Paulus II helgonförklarades den 27 april 2014

 

Litania till den helige Johannes Paulus II

 

 

Litania do Swietego Jana Pawla II

 

 

Litany to St-John Paul II